top of page

COACHING / SZABADTÉRI COACHING

Mivel az emberek a legváratlanabb helyzetekben érezték úgy, hogy nekem mesélve helyzetükről tisztábban kezdik látni azt a kulcsszót, mondatot, lépést, ami az adott pillanat kilátástalanságában segíthet elindulni, vagy akár csak az első felszabadult lélekzetet venni, úgy gondoltam, érdemes komoly alapokra helyeznem eddig spontán tanácsadásaimat.

 

Az ehhez szükséges gyakorlati tudást a Jóga pszichoterápia és életvezetési tanácsadás képzésen elsősorban jógamesterem, Bakos Attila és a köré szerveződött, a Narada Akadémia jógaoktatói, terapeutái, egyetemi tanári, pszichiáterei irányításával szereztem meg, majd következett a családállítás képzés Szalachy Miklóssal (Ausztria) és a LIP (Life Integration Process) képzés Wilfried Nellessel (Nelles Institut, Németország).

 

De mi az a tanácsadás? kérdezik gyakran. Hogyan zajlik, mi történik ott? A tanácsadás két ember között zajlik, négyszemközt, és két ember között is marad. A tanácsadó megteremti és tartja azt a teret, amelyben a kliens egyéni potenciálja megmutatkozhat, hogy aztán, a hétköznapi életben, megtéve a szükséges lépéseket, meghozva a szükséges döntéseket, ki is bontakozhassék. Egy tanácsadás során ránézhetünk mindazokra az akadályozó tényezőkre, amelyek, bár korábban mint védő berendezések szolgáltak, mostanra elavultak, és inkább útját állják, mint segítik az egyéni életerő, potenciál kibontakozását. 

 

Hogy mi történik a tanácsadás során, és milyen gyakran találkozom egy kliensemmel, azt egészen pontosan nem tudjuk előre eldönteni, nem lehet előre meghatározni, mi fog történni a jövőben, mert közben a kliens is érik, az elvetett magok szárba szökkennek, és mindez befolyásolja a tanácsadás menetét.

 

Általában nem találkozom túl gyakran a kliensemmel. Mert nem azt tartom fontosnak, hogy a kliens egyik autoritér személy befolyása alól (ez lehet szülő, partner, főnök, barát, sőt, saját gyermek is), átkerüljön egy másik autoritér személy befolyása alá (ez én lennék) egy jó kis függőségi viszonyban, hanem hogy szabad, szuverén, önálló, egyre tisztább tudatosságú felnőtt emberré váljék.

Egyéni offline vagy online konzultációhoz időpontot kérhetsz itt:
gergelyedo@gmail.com | 0040751450416.

A konzultáció időtartama és ára a Romániában és Magyarországon élőknek:

1 óra (60 perc) 350 RON.

1 1/2 óra (90 perc) 500 RON.

A más országban élőknek az egyéni állítás / coaching árát annak annak az országnak az árai szerint számolom fel, amelyben élnek.

 

„A tanácsadó akkor válik hitelessé, ha bizonyos mértékű személyiségfejlődésen is keresztülmegy, személyisége és képességei sugározzák azt, amit az elméletben vall, amilyen szemlélettel rendelkezik.” (Narada)

 

 

SZABADTÉRI COACHING

SZABAD

levegő és szív 

Séta a szabad levegőn és coaching egybekötve. Ez Európa sok városában már bevett gyakorlat, én is sok éve gondolkodtam ezen, hogy vajon hol és hogyan tudnám én ezt itthon, Kolozsváron kivitelezni. 

Ha már nagyon fárasztó az otthonülés az otthonról dolgozás vagy egyéb okok miatt, és a coaching ideje alatt is nem szeretnél ugyancsak zárt helyiségben tartózkodni, akkor várlak szeretettel:

 

A Botanikus Kertbe vagy a Házsongárdi temetőbe séta közbeni coachingra. Ha elfáradunk, kereshetünk egy csendes zugot ahová le is ülhetünk, a coaching árak ugyanozok, mint a Casa EDO-ban:

A konzultáció időtartama és ára a Romániában és Magyarországon élőknek:

1 óra (60 perc) 350 RON.

1 1/2 óra (90 perc) 500 RON.

A más országban élőknek az egyéni állítás / coaching árát annak annak az országnak az árai szerint számolom fel, amelyben élnek.

 

Amennyiben azt szeretnéd, hogy a Bükkbe, a Hójába, vagy más, általad kedvelt erdőben, parkban találkozzunk, akkor az oda- és visszautazásom idejét coaching díjként számolom fel.

 

Várlak szeretettel, ide, a szomszédságomba, vagy találkozzunk egy általad javasolt helyen.

 

Lehet osztani a hírt, szerintem sok embernek szüksége van most egy ilyen fajta KIMOZDULÁSI lehetőségre.

IMG_2609.jpg
SZABAD (1).png
bottom of page